jazyk cz

There is nothing so powerful as an idea whose time has come

Img: illustration

O NÁS

Společnost GB Gasifired Europe je společně s IE India Pvt. Ltd uznávaným lídrem v oblasti přeměny biomasy na elektrickou a tepelnou energii a pro technologie zpracování biomasy v asijských zemích. Jako technologicky zaměřená společnost má IE India Pvt. Ltd dvě desetiletí zkušeností v řešeních využívajících energie biomasy k výrobě energie.

V roce 2012 společnost IE India Pvt. Ltd uzavřela technologickou spolupráci se společností GB Gasifired Europe s cílem vylepšení technologie zplyňování biomasy.

GB Gasifired Europe zajišťuje vývoj a výzkum technologie gasifikace, dále výrobu a prodej technologie pro evropský a americký trh. V průběhu let si společnost IE India Pvt. Ltd vybudovala dobré jméno v oblasti způsobů využití biomasy a navrhla a rozvinula nejrůznější vlastní originální systémy pro zplyňování biomasy, pyrolýzu biomasy, briketování biomasy a sušení biomasy.

Infrastruktura & pracovníci

Podnik se nachází ve městě Faridabad, ve státě Haryana, což je jedno z dobře známých průmyslových center Indie. Podnik disponuje veškerým zařízením, strojním vybavením a příslušenstvím potřebným pro výrobu, montáž a zkoušky všech výrobků obsažených v našem výrobním programu. Silnou stránkou podniku jsou jeho specializovaní pracovníci, včetně technických manažerů, mechaniků a zkušených techniků. Filozofií práce ve výrobním provozu je „kvalita v každé fázi pro kvalitní výrobek”. Pracovníci jsou si vědomi důležitosti otázky kvality, což zajišťuje včasnou dodávku kvalitního výrobku.

Kvalita (společnost certifikovaná dle ISO 9001:2008)

Ve společnosti IE India Pvt. Ltd je kvalita mantrou. Všechny úrovně managementu i pracovníci mají vysoké povědomí a přesvědčení o důležitosti kvality. Všechny procesy ve společnosti se soustředí na nejdůležitější cíl – udržování vysokého a konstantního standardu kvality. Efektivnost vychází z certifikace ISO 9001:2008, udělené akreditačním orgánem The United Kingdom Accreditation Service.

Naše silné stránky

Jako společnost, vedená technokraty, zdůrazňujeme rozvoj technologií a výrobků. Hlavní síla společnosti spočívá v designu a v aplikačním strojírenství. Společnost pravidelně představuje inovativní produkty a řešení. Některé z našich unikátních řešení jsou následující:

Zplyňování

Obr. Ilustrační Obr. Ilustrační
 • plně automatické hořáky generátorového plynu (horký & studený)
 • systém sušení čistého plynu
 • automatická regulace reaktoru
 • systém chlazení a čištění plynu s nulovým odpadem
 • zplyňovací jednotky na různá paliva
 • protiproudé zplyňovací jednotky biomasy
 • zplyňovací jednotky briket z biomasy a pelet
 • zplyňovací jednotky z jemné biomasy, zahradního odpadu, dřeva, slámy atd.
 • suška dřeva – dávkování/nepřetržitý provoz
 • kogenerační jednotky upravené pro vysokou elektrickou účinnost

Briketování

 • energeticky účinné briketovací stroje s nízkou spotřebou měrné energie
 • speciální lisovačky na piliny a kokosová vlákna, impregnovaná voskem

Spokojenost zákazníků

Ve společnosti GB Gasifired Europe a IE India Pvt. Ltd usilujeme o porozumění a pochopení požadavků zákazníka a jeho problémů, abychom mohli nabízet nejenom nadstandardní výrobek, ale také nejvhodnější komerční řešení. Při budování dlouhodobých vztahů klademe důraz na lepší spolupráci a vzájemné pochopení.

Právě náš závazek vůči zákazníkovi řídí veškerou naši snahu směrem ke zlepšování technologií prostřednictvím inovací. Ne pro technologii samotnou, ale pro zlepšení produktivity a ziskovosti podnikání našich zákazníků.

Přednosti
 • Standardní návratnost < 48 měsíců
 • Plně automatizovaný systém zplyňování
  a hořáků
 • Nízké požadavky na údržbu, žádné pro- vozní riziko, snadný provoz
 • Kompaktní velikost plochy
 • Systémy pro různá paliva
 • Systém sušení plynu
 • Systém nulového dehtu/odpadu
 • Nejvyšší celková účinnost
Img: illustration Biomas Gasification Technology - presentation in PDF

Zplyňování biomasy - gasifikace -brožůra v PDF